Për Individë
Rritja profesionale vjen së pari nga vetja. Individi është përcaktuesi kryesor i drejtimit dhe rrugëtimit të vet profesional. Si i tillë, aftësitë profesionale duan përkushtim individual për t’u njohur më pas nga aktorët e jashtëm.


Anglisht Teknologji Informacioni Soft Skills
Për Institucione
Institucionet publike dhe private ushtrojnë politika të ndryshme për të nxitur dhe zhvilluar burimet e tyre njerëzore. Është në interesin e të dyjave palëve, punëdhënës dhe punëmarrës që të angazhohen në trajnimi të vazhdueshëm për një zhvillim të qëndrueshëm të të dyve dhe ndërveprim të suksesshëm afat-gjatë.

Trajnimi në Biznes Soft Skills për Administraten Publike
 
Që prej vitit 2005, Universiteti Marin Barleti ofron programe formuese të cilësisë së lartë në edukim për përgatitjen e profesionistëve të ardhshëm.

Qendra e Trajnimit dhe Testimit Barleti (BTTC) funksionon si një njësi e koordinimit organizativ, e administruar krejtësisht nga UMB , dhe krijon një platformë shërbimi për një sërë ofertash trajnimi dhe testimi të dalluara në rang ndërkombëtar.

Programet e BTTC ofrojnë një mundësi të mrekullueshme për dikë që synon të kombinojë mësimin me një ambient të këndshëm, intim dhe profesional pranë Kampusit II të UMB, i lokalizuar pranë Qendrës Kristal, Selite...
Për më shumë klikoni këtu »
Evente Lajme
25.04.2014
Një ditë kursi në BTTC për përgatitjen paraprake të testit të gjuhës angleze
26.09.2013
Një ditë kursi në BTTC.
07.02.2014
Kanë filluar regjistrimet për kurset intensive përgatitore në gjuhën angleze
11.10.2013
Regjistrimet për testin Pearson kanë filluar
Më shume »