E-Mail Adresat për Kontakte
Menaxher i BTTC
manager.bttc@umb.edu.al
Zyra e Informacionit
info.bttc@umb.edu.al
Adresa dhe Telefoni
Adresa:
Tiranë, Rr."Sami Frashëri", Nr 41,
Universiteti "Marin Barleti",
Qendra e Trajnimit dhe Testimi Barleti
Tel. / Fax:
+355 04 4500 999
+355 069 20 67 247
 
Forma për Kontakte
*
*
(zgjidhni email) *
*

 *