Teknologji Informacioni Sot
Teknologjia në ditët e sotme është integruar në cdo aspekt të biznesit dhe është jetësore në ndihmën që u jep organizatave për të arritur dhe mbajtur një avantazh konkurrues. Departamentet e IT-së duhet të përshtaten me strategjitë e biznesit dhe të transmetojnë vlera të qarta në zgjidhjen e problemeve të tyre. Eshtë vendimtare që individët në rolet e specialistëve të IT të jenë të trajnuar në mënyrë të shkëlqyer dhe të aftësohen për të mbështetur qëllimet dhe objektivat e biznesit.