Akademia e Mirëqënies, Shëndetit dhe Sportit

Akademia e Mirëqenies, Shëndetit dhe Sportit ofron një sërë kursesh dhe trajnimesh profesionale me fokus shëndetin dhe cilësinë e jetës së individit, edukimin fizik si dhe menaxhimin e traumave apo problemeve të lidhura me shëndetin . Njësia operon në një mjedis unik, interaktiv dhe novator i cili mundëson trajnimin cilësor të profesionistëve të shëndetit mendor, punonjësve të shëndetësisë, mësuesve të edukimit fizik, trajnerëve sportivë, fizioterapistëve, por edhe studentëve të ardhshëm të këtyre profesioneve, apo individëve të cilët duan të zhvillohen më tej në drejtime të caktuara.

NJËSITË DHE KURSET