Search Courses

Blender 3D – Fillestar

by BTTC 9 lessons ,

Blender Sci-fi Environments per fillestarë është një seri leksionesh që e çon studentin përmes një procesi hap pas hapi në krijimin e një skene sci-fi 3D me cilësi të lartë nga e para duke përdorur veçoritë e fuqishme të mjeteve të blenderit.