Aftësitë sipërmarrëse që garantojnë suksesin e startup-it tuaj.

Gjatë këtij moduli do të trajtohen aftësistë sipërmarrëse dhe si një individ mund ti zhvillojë ato për të qenë i sukseshëm.

Back to: Kam një ide! > Leksionet e kursit: Kam një ide!