Bazat e Rritjes dhe zgjerimit të biznesit

Bazat e rritjes dhe zgjerimit të biznesit do të jap njohuri të gjithë pjesamrrësve mbi strategjitë e rritjes së një biznesit.

Back to: Rritja e Biznesit > Leksionet e kursit: Rritja e Biznesit