Çfarë është tregu dhe zhvillimi i tregjeve të reja 

Në këtë modul do të trajtohet koncepti  tregut si mardhënie njerëzore si dhe strategjitë e ndryshme të zhvillimit të tregut, identifikimi dhe njohja e tregjeve të reja.

Back to: Tregtimi > Leksionet e kursit: Tregtimi