Çfarë mendojnë investitorët dhe si ti tërhiqni ata?

Në këtë çështje do të trajtohet koncepti i investitorit, rëndësia e tyre në biznes dhe sesi një prezantim do të kishte ndikim tek ta në vendimarrje për të investuar para në një sipërmarrje të caktuar.

Back to: Pitching like a pro > Leksionet e kursit: Pitching like a pro