Cilat janë aftësitë sipërmarrëse

Çfarë aftësishë do të duhet të ketë një sipërmarrës, a janë këto aftësi të lindura apo mund të zhvillohen me kalimin e kohës, si mund të përmirësohen dhe zhvillohen këto aftësi? Kjo çështje synon që tu përgjigjet pikërisht këtyre pyetjeve.

Back to: Aftësitë sipërmarrëse dhe si të nisim një biznes? > Leksionet e kursit: Aftësitë sipërmarrëse dhe si të nisim një biznes?