Elementet teknologjik të godinës. Soletat dhe Çatitë dhe modelimi i tyre në REVIT

Përcaktimi i karakteristikave përmasore, materiale

Back to: Kurs profesional Building information modeling në REVIT > Leksionet e kursit: Kurs profesional Building information modeling në REVIT