Familjet e elementeve strukturorë në REVIT. Strukturat betoni, druri dhe metalik.

Përcaktimi i karakteristikave përmasore, materiale si dhe kategoritë e elementëve strukturor

Back to: Kurs profesional Building information modeling në REVIT > Leksionet e kursit: Kurs profesional Building information modeling në REVIT