Fazat e zhvillimit të startup-eve

Një startup për tu konsoliduar dhe zhvilluar më tej, do të duhet të kalojë disa faza duke nisur nga ideja, formalizimi, testimi dhe komercializimi. Në këtë modul do të trajtohet secila prej këtyre fazave.

Back to: Startup > Leksionet e kursit: Startup