Hyrje në animacion

Preview

Bazat e animacionit të zbatuara në skenën e krijuar në leksionin e mësiperm.

Back to: Blender 3D – Fillestar > Leksionet e kursit: Blender 3D - Fillestar