Iniciativa, udhëheqja dhe negocimi

Gjatë kësaj çështje do të trajtohen konceptet e iniciativës, uhdëheqjes dhe negocimit si aftësi të buta. Sa të nevojshme janë këto aftësi dhe çfarë ato përfaqësojnë.

Back to: Aftësitë e buta sipërmarrëse > Leksionet e kursit: Aftësitë e buta sipërmarrëse