Kanalet e komunikimit dhe marrëdhëniet me klientët

Në këtë modul pjesmarrësit do të njihen me konceptet kryesore të ndërtimit të mardhënieve me klientët dhe sesi të komunikojnë me ta për ti shërbyer më mirë kërkesave të tyre.

Back to: Planifikimi i një biznesi – Modeli Canvas > Leksionet e kursit: Planifikimi i një biznesi – Modeli Canvas