Kayaking ne det dhe liqen

Preview

Përmbajtja:

 1. Njohuri mbi specialitetin e vecante (40 ore)
 2. Dinamika e grupit, vendimmarrjen dhe menaxhimin e rriskut
 3. Sinjalizimi dhe komunikimi
 4. Etika e Mjedisit: Njohja me terrenin
 5. Mjedisi bregdetar: Moti, rreziqet ne det dhe vija bregdetare
 6. Navigimi: Harta dhe skema, orientimi me ane te busulles det dhe vija bregdetare
 7. Navigimi: Harta dhe skema, orientime me anw tw busulws dhe GPS
 8. Planifikimi i ushqimeve
 9. Pajisjet dhe mirembajtjet e tyre
 10. Llojet e kayakeve ne det dhe liqen
 11. Histori e Shqipërisë (10 ore)
 12. Mjedisi fizik dhe Natyra (10 ore)
 13. Njohuri mbi teknikat e guiditimit (10 ore)
 14. Njohuri mbi legjislacionin e punes (10 ore)
 15. Ndihma e Shpejte (16 ore)
 16. Praktikë

(70 orë praktikë në terren me profesorin/trajnerin + 58 orë kërkim shkencor)

Back to: Udhërrëfyes Turistik Kombëtar i Specialitetit të Veçantë > Leksionet e kursit: Udhërrëfyes Turistik Kombëtar i Specialitetit të Veçantë