Krijimi i një skene

Preview

Zbatimi dhe operimi I mjeteve të mësuara gjatë leksioneve të mësiperme për të krijuar një skene sci-fi nga fillimi deri në renderizim.

Back to: Blender 3D – Fillestar > Leksionet e kursit: Blender 3D - Fillestar