Legjislacion për Ndërmjetësimin e Pasurive të Paluajtshme

Moduli përfshin njohuri mbi profesionin e ndërmetësuesit të pasurive të paluajshme; Njohuri mbi Kontratën për ndërmjetësimin e pasurive të paluajshme; Të drejtat, detyrimet dhe shkeljet disiplinore të ndërmjetësuesve; Inspektimi i veprimtarisë së ndërmjetësuesit të pasurive të paluajtshme dhe Procedura e inspektimit, etj. 

Back to: Ndërmjetës i Pasurive të Paluajtshme > Leksionet e kursit: Ndërmjetës i Pasurive të Paluajtshme