Ligji dhe procedurat për import – export

Në këtë modul do të trajtohen të gjitha ligjet dhe procedurat të cilat lidhen me importin dhe exportin e produkteve dhe shërbimeve të ndryshme të ofruara nga bizneset.

Back to: Tregtimi > Leksionet e kursit: Tregtimi