Materializimi dhe vendosja e teksturave

Preview

Bazat e materializmit të objekteve të ndryshme si dhe krijimi I teksturave specifike duke I vënë në aplikim në skena të ndryshme.

Back to: Blender 3D – Fillestar > Leksionet e kursit: Blender 3D - Fillestar