Mjetet e modelimit dhe operimi

Preview

Hyrje në modelimin ku do të preken mjetet më kryesore dhe të domosdoshme për punën e mëtejshme si dhe zbatimi I tyre në një object.

Back to: Blender 3D – Fillestar > Leksionet e kursit: Blender 3D - Fillestar