Ndërfaqja e programit dhe krijimi I hapësires tuaj

Preview

Shpjegimi I shpejtë i mjeteve themelore të blenderit dhe si të operojnë në ndërfaqen e programit.

Back to: Blender 3D – Fillestar > Leksionet e kursit: Blender 3D - Fillestar