Netëorking, Komunikimi dhe Kreativiteti

Netëorking, Komunikimi dhe Kreativiteti janë tre nga aftësitë e buta më të nevojshme sot në tregun e sipërmarrjes. Gjatë këtij sesioni trajnimi pjesmarrësit do të zhvillojnë njohuritë dhe konceptet e nevojshme për ti zhvilluar këto aftësi.

Back to: Aftësitë e buta sipërmarrëse > Leksionet e kursit: Aftësitë e buta sipërmarrëse