Nga Ide në Startup

Në këtë modul pjesmarrësit do të njihen me konceptin e audiencës së synuar, si ti drejtoehn audiencës dhe si të komunikojë me të. Gjithashtu pjesmarrësit do të arrijnë të identifikojnë dhe analizojnë problemin për të identifikaur nëse ka një nevojë tregu apo jo.

Back to: Kam një ide! > Leksionet e kursit: Kam një ide!