Njohuri mbi Legjislacionin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit.

Ky modul prezanton informacionin e duhur në lidhje me krimin e organizuar dhe format tipike të tij; Terrorizmin, tipologjinë dhe karakteristikat e tij. Gjithashtu shpjegon mënyrat e parandalimit të pastrimit të parave; Financimin e terrorizmit; Fshehjen e fondeve dhe e pasurive të tjera që financojnë terrorizmin

Back to: Ndërmjetës i Pasurive të Paluajtshme > Leksionet e kursit: Ndërmjetës i Pasurive të Paluajtshme