Paketimi

Në këtë modul do të trajtohen strategjitë dhe elementët kryesore të paketimit të produktit për tu ofruar në treg. Moduli sjell qasje praktike në shpjegimin e elementëve të paketimit të rëndësishëm për të kaluar në fazën e shpërndarjes apo magazinimit.

Back to: Menaxhimi i logjistikës > Leksionet e kursit: Menaxhimi i logjistikës