Pjesa praktike

Demonstrimi praktik i ushtrimeve warm up, teknikave të frymëmarrjes, pozicioneve fizike, teknikave të relaksimit dhe lojrave të Yogës. Demonstrimi praktik i një seance Yoge.

Back to: Yoga terapeutike për fëmijët me nevoja të veçanta dhe sfida zhvillimi > Leksionet e kursit: Yoga terapeutike për fëmijët me nevoja të veçanta dhe sfida zhvillimi