Planifikimi i biznesit

Në këtë çështje do të trajtohet funksioni I planifikimit. Pse është e rëndësishme të kryhet ky proces në një organizatë, çfarë e bën një planifikim të sukseshëm dhe pse I duhet ai biznesit.

Back to: Krijo biznesin tënd: kthe planin tënd të biznesit në realitet > Leksionet e kursit: Krijo biznesin tënd: kthe planin tënd të biznesit në realitet