Politikat e çmimeve

Në këtë çështje do të trajtohen strategji të ndryshme të vendosjes së çmimeve. Kur mund të apikojme strategji dhe poltika të ndryshme çmimesh, çfarë e përcakton implementimin e një strategjie të caktuar çmimesh për produktet apo shërbimet.

Back to: Testimi i produkteve dhe Shërbimeve > Leksionet e kursit: Testimi i produkteve dhe Shërbimeve