Praktikë

Preview

(136 orë praktikë në terren me profesorin/trajnerin + 64 orë punë kërkimore)

Back to: Udhërrëfyes Turistik Kombëtar > Leksionet e kursit: Udhërrëfyes Turistik Kombëtar