Promovim dhe shitje prone

Komercializimi dhe shitja e   pasurive të paluajtshme realizohet nga agjensitë imobiliare. Këto agjensi shpesh konsiderohet si një nga profesionet më atraktive; kjo edhe për faktin e të ardhurave që realizohen përmes këshillimit dhe ndërmjetësimit të transaksioneve me objekt pasuritë e paluajtshme. Trajnimi ka për qëllim orientimin dhe dhënien e informacionit të detajuar në lidhje me të gjitha hapat për tu bërë një agjent i sukseshëm i pasurive të paluajtshme.

Back to: Real estate > Leksionet e kursit: Real estate