Regjistrimi i Startup-it

Pjesë e rëndësishme e fazës së formalizimit të startup-it është edhe rregjistrimi i stratup-it. Në lidhje me këtë çështje, zakonisht ka mungesë informacioni, dhe ka një kërkesë gjithnjë e në rritje për trajnime profesionale. Qëllimi i trajnimit është informimi i gjitha procedurave dhe dokumentave për formalizimin ligjor të startup-it.

Back to: Krijo biznesin tënd: kthe planin tënd të biznesit në realitet > Leksionet e kursit: Krijo biznesin tënd: kthe planin tënd të biznesit në realitet