Shitja online

Moduli i tretë përqëndrohet në zhvillimet me të fundit të tregut që gjithnjë e më shumë po merr një rritje të madhe duke zëvëndësuar dhe tregun fizik, siç janë shitjet online të produkteve apo shërbimeve të ndryshme.

Back to: Tregtimi > Leksionet e kursit: Tregtimi