Si të bëni një prezantim të paharrueshëm?

Kjo çështje synon të pajis pjesmarrësit me informacionin dhe teknikat e nevojshme për të bërë një prezantim të suksheshëm tek klientët apo investitorët, me qëllim përcjelljen e saktë të informacionit që synohet të përcillet nëpërmjet prezantimit.

Back to: Pitching like a pro > Leksionet e kursit: Pitching like a pro