Si të lidhni audiencën tuaj, të tregoni besim, të kapërceni nervozizmin dhe të përshtatni qasjen tuaj për çdo audiencë.

Në këtë çështje do të trajtohet si të shkruani, organizoni dhe përgatiteni për prezantimin tuaj në më pak kohë. Do të jepet një përshkrim me 5 hapa për të prezantuar veten që do të bëjë që edhe audiencat më të vështira të besojnë tek ju, t’ju dëgjojnë dhe t’ju besojnë. Pjesmarrësit do të njihen me teknikat dhe strategjitë për të ndërtuar një marrdhënie me audiencën.

Back to: Komunikimi Publik & Aftësitë Prezantuese > Leksionet e kursit: Komunikimi Publik & Aftësitë Prezantuese