Si të ndërtojmë një jetëshkrim profesional

Në këtë çështje do të trajtohen të gjitha elemetët e një jetëshkrimi dhe paraqitja e tyre në një dokument, si të paraqiten dhe vlerësohen sesione të tilla si edukimi, ekspreiencat e punës, aftësitë personale etj.

Back to: Si të sillemi në një intervistë pune > Leksionet e kursit: Si të sillemi në një intervistë pune