Sistemi particle dhe aplikimet

Preview

Hyrje në bazat e sistemeve particle, operimi dhe zbatimi I tyre ne skena 3d.

Back to: Blender 3D – Fillestar > Leksionet e kursit: Blender 3D - Fillestar