Ski Touring dhe Snow shoeing

Preview

Ky trajnim synon rritjen e aftësive të guidës në ski touring për të udhëhequr grupe turistësh në stinën e dimrit.

Përmbajtja:

 1. Njohuri mbi specialitetin e vecante (40 ore)
 2. Moti, bora dhe orteqet
 3. Ndihma e parë në mal dhe mjekimi dhe kujdesi ndaj vetes
 4. Menaxhimi i rrezikut dhe komunikimi
 5. Teknikat e shoqërimit
 6. Përdorimi i ARVA, lopatës dhe sondës
 7. Teknikat e ngjitjes dhe të zbritjes
 8. Hartat dhe orientimi.
 9. Mirëmbajtja e skive dhe e pajisjeve.
 10. Histori e Shqipërisë (10 ore)
 11. Mjedisi fizik dhe Natyra (10 ore)
 12. Njohuri mbi teknikat e guiditimit (10 ore)
 13. Njohuri mbi legjislacionin e punes (10 ore)
 14. Ndihma e Shpejte (16 ore)
 15. Praktikë

(70 orë praktikë në terren me profesorin/trajnerin + 58 orë kërkim shkencor)

Back to: Udhërrëfyes Turistik Kombëtar i Specialitetit të Veçantë > Leksionet e kursit: Udhërrëfyes Turistik Kombëtar i Specialitetit të Veçantë