Statusi pasiv dhe mbyllja

Moduli i tretë i këtij kursi përqëndrohet në procedurat e kalimit në status pasiv të subjektit dhe rikthimi në status aktiv si dhe procedurat e mbylljes së subjektit.

Back to: Biznesi i vogël > Leksionet e kursit: Biznesi i vogël