Urbanistika

Preview

Urbanistika dhe detyrat qe zgjidh ajo.

Zonimi funksional i qytetit, zonat e banimit.

Rrjeti rrugor i qyteteve.

Karta europiane urbane.

Planifikimi urban.

Planifikimi per arritjen e rezultateve

Back to: Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme > Leksionet e kursit: Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme