Vendimarrja individuale dhe në grup

Ky modul do të trajtojë konceptin e vendimarrjes individuale dhe në grup. Do të shqyrtohet analiza e vendimeve si një qasje sistematike për përdorimin e informacionit i cili ndihmon në vendimarrje sin ë atë individuale dhe në atë në grup. Gjithashtu do të trajtohen teknika të cilat ndihmojnë një lider për të menaxhuar njerëzit por dhe punën në grupe.

Back to: Lidershipi dhe Menaxhimi > Leksionet e kursit: Lidershipi dhe Menaxhimi