Yoga dhe terapia fizike

Benefitet e Yogës në zhvillimin motorik. Pozicionet fizike dhe qëllimi i tyre. Pozicionet fizike sipas qëllimit të trajtimit. Asana për forcim muskulature, për balancim, ekuilibër, për dhimbjen, për stretching etj. Integrimi i Yogës në Fizioterapi.

Back to: Yoga terapeutike për fëmijët me nevoja të veçanta dhe sfida zhvillimi > Leksionet e kursit: Yoga terapeutike për fëmijët me nevoja të veçanta dhe sfida zhvillimi