Yoga për fëmijët me nevoja të veçanta

Të mësojmë pjesët e trupit. Benefitet që sjell Yoga tek fëmijët me nevoja të veçanta. Yoga tek fëmijët me Çrregullime të Spektrit Autik, Sindromën Down, Paralizë Cerebrale Infantile, ADHD etj.

Back to: Yoga terapeutike për fëmijët me nevoja të veçanta dhe sfida zhvillimi > Leksionet e kursit: Yoga terapeutike për fëmijët me nevoja të veçanta dhe sfida zhvillimi