Fazat e zhvillimit të menaxhimit të projekteve

Ky modul do të jap informacionin e nevojshëm rreth fazave të zhvillimit të projekteve, karakteristiakt e secilës fazë dhe elementët e rëndësishëm që do të duhet të vlerësojë një menaxher projektesh.

Back to: Menaxhim projektesh > Leksionet e kursit: Menaxhim projektesh