Koncepti i startup-ve

Në këtë modul do të trajtohet koncepti i një startup-i, cilat janë karakteristikat e tij, pse krijohet një starup dhe si mund të zhvillohet më tej në formën e një biznesi të qëndrueshëm.

Back to: Startup > Leksionet e kursit: Startup