Menyrat efikase të ndërhyrjes për të ndihmuar dhe shpëtuar të tjerët

Back to: Menaxhimi i emergjencave, shëndetit dhe sigurisë në punë (Kurs 1 mujor) > Leksionet e kursit: Menaxhimi i emergjencave, shëndetit dhe sigurisë në punë (Kurs 1 mujor)