Njohuri mbi Kodin Civil

Moduli përbëhet nga 12 orë në të cilën përftohet njohuri teorike dhe raste praktike mbi konceptin e të drejtës civile; Veprimin e ligjit në hapësirë dhe ndaj personave fizik; Personat juridik dhe llojet e tyre; Forma dhe llojet e Prokurave; Veprimet juridike, simulimi dhe fiktiviteti; Pavlefshëmria e veprimit juridik.  

Back to: Ndërmjetës i Pasurive të Paluajtshme > Leksionet e kursit: Ndërmjetës i Pasurive të Paluajtshme