Author: BTTC

Trajnimi ka për qëllim ti japi njohuri praktike dhe teorike profesionistëve mbi teknikat dhe metodat e përdorimit dhe sigurië së lazerit dentar. Rëndësi të vecantë në këtë trajnim ka ushtrimi 
read more
Universiteti Barleti dhe Barleti Training and Testing Center(BTTC) eshte institucioni i vetem partner i autorizuar ne Shqiperi i organizimit me te madh nderkombetar te kurseve dhe certifikimeve ne Cyber Security 
read more
Trajnimi merr në shqyrtim përcaktimet e ligjit të ri për tatimin mbi të ardhurat në referencë të shembujve ilustrues nga praktika e përditshme. Njohja paraprake e efekteve që do të ketë ligji i ri në veprimtarinë ekonomike përbën një nevojë edhe në vitin ushtrimor 2023, ndonëse efektet e ligjit të ri shtrihen duke filluar nga 1 janar 2024.
read more
Trajnim dinamik mbi integrimin e metodave të rehabilitimit respirator gjatë trajtimit të pacientit me Fibrozë Kistike. Do të njiheni me teknika të pastrimit të rrugëve të frymëmarrjes, të drenimit të sekrecioneve, të frymëmarrjes, pajisjet e nevojshme etj.
read more
Në kuadër të shkëmbimeve të programit Erasmus +, gjatë periudhës 2-8 Prill 2023, në Departamentin e Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional në Universitetin “Barleti” (UniBa) qëndroi pedagogu PhD.Soren Avar 
read more
Më datë 08 Prill 2023 nën mbikqyrjen e Koordinatores së Akademisë Shëndet, Psikologji dhe Komunitet, për trajnimet në fushën e Mjekësisë, PhD. Anila Jançe, u zhvillua trajnimi “Asistenca Infermierore Perioperatore’’, 
read more
Trajnimi “ Kursi i Trainimit për Dhënien e Ndihmës së Parë` është një trajnim dinamik profesional i cili ka 12 kredite dhe është i akredituar nga ASCK. Trajnimi organizohet në 
read more
Më datë 01.04.2023 nën respektimin rigoroz dhe maksimal, u zhvillua aktiviteti “Fibroza Kistike. Rehabilitimi Respirator”. Ky trajnim u organizua nga Universiteti Barleti, pjesë e Barleti Group shpk dhe u zbatua 
read more
Universiteti Barleti, përmes Barleti Training and Testing Center BTTC, me zbatim nga Akademia Shëndet, Psikologji, Komunitet zhvillon trajnimin me temë: “Teknika dhe strategji për menaxhimin e fëmijëve me vështirësi në 
read more
Përmes këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të marrin njohuri profesionale në trajtimin efikas të pacientit hemiplegjik, rekuperimin e defiçitit të reklutimit të njësive motore dhe reaksionit abnorm ndaj stiramentit, elemente të rëndësishme të specifikës motore të pacientit post Stroke.
read more
Latest Posts