Search Courses

Udhërrëfyes Turistik Kombëtar

by BTTC 9 lessons ,

Programi Udhërrëfyes Turistik Kombëtar rrit performancën në guidimin turistik për shërbime të tilla si: operator turistik, agjenci turistike dhe jo vetëm, gjithashtu përmirëson praktikën e guidave përmes një programi të vazhduar edukimi.